PERINTÄALA JAKAUTUU ASIAKKAAN KANNALTA KAKSIIN KÄYTÄNTÖIHIN

Julkaistu 21.11. Kauppalehden Debatti -palstalla.

Yksi viime viikon suurimmista talousuutisista on ollut Intrum Justitian ja Lindorffin yhdistymisestä tehty aiesopimus. Oma arvioni uusimpien lukujen perusteella on, että fuusion myötä yhdellä globaalilla toimijalla saattaa olla hallussaan jopa neljä viidennestä suomalaisesta perintäalasta.

Onpa fuusion taustalla sitten perintäalan digitalisaation vauhdittaminen tai laajentumispyrkimykset uusille markkina-alueille, tulee jättitoimijoiden välisellä kaupalla olemaan merkittävä vaikutus koko perinnän toimialaan Suomessa.

Uutisoinnin yhteydessä on kuitenkin jäänyt kysymättä yksi olennainen kysymys: miten markkinan keskittyminen ja uuden miljardiyrityksen kiihdyttämä suuruuden ekonomia vaikuttavat asiakkaan, suomalaisen yrityksen tai yrittäjän, saamiin palveluihin?

Perinnällä on jo tällä hetkellä todellisuuden vastaisesti maine kasvottomana toimialana. Mielikuvaa vahvistaa se, kuinka moni yrittäjä mieltää edelleen, että suurempi perintäyhtiö saa aikaan merkittävämmän pelotevaikutuksen velallisen suuntaan.

Todellisuudessa maksuvaatimus velvoittaa velallista aivan yhtä vahvasti, on sen lähettäjäpäässä sitten jokin kotimaisista perintäyhtiöistä tai alan suuret kansainväliset toimijat.

Pk-yrityksen tulisi tarkastella kriittisesti sitä, missä sen saatavienhallintaan luodaan tehokkaimmat käytännöt

Erilaisia saatavienhallintayhtiöitä vertailevan asiakkaan tulisikin tutkia yritysten toimeksiantovolyymia ennemmin niiden erikoistumista, substanssiosaamista sekä pyrkimystä oman asiakaskuntansa yksilöivään palvelemiseen.

Perinnän tehokkaat toimenpiteet ja toimeksiannon eteneminen kohtuullisessa aikataulussa eivät välttämättä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla alan suurimpien toimijoiden asiakkaana. Erityisesti pk-yrityksen tulisi tarkastella kriittisesti sitä, missä sen saatavienhallintaan luodaan pitkällä aikavälillä tehokkaimmat käytännöt.

Asiakasyrityksen koko vaikuttaa sen neuvotteluasemaan erityisesti silloin, kun joudutaan turvautumaan oikeudelliseen perintään. Nämä toimeksiannot paljastavat erot siinä, miten ja millä aikataululla perintäyhtiö ryhtyy hoitamaan velkomista.

Asiakkaansa tunteva toimija voi monesti aloittaa toimenpiteet välittömästi. Alan suurtoimijoissa reagointiaika oikeudellista perintää vaativiin toimeksiantoihin on keskimäärin huomattavasti pidempi.

Intrum Justitian ja Lindorffin yhdistyminen on jo tuonut uusia avauksia toimialan sisäiseen keskusteluun. Toivottavasti syntyneestä debatista hyötyy viime kädessä palvelun ostaja, suomalainen perintäyhtiön asiakas.

Takaisin

Haluatko oppia lisää perinnästä? Lataa maksuton perintäopas

Perinnän pikaoppaasta saat kokonaiskuvaa perinnästä sekä arvokkaita vinkkejä, joilla voit tehostaa ja kehittää oman yrityksesi toimintaa.

Lataa opas