INTERNATIONALISERINGSTJÄNSTER

Visma PPG och dess internationaliseringstjänster

PPG ställer till sina kunders förfogande en ny mervärdestjänst, internationaliseringstjänsten. För internationaliseringstjänsten ansvarar Timo Untinen, som har över 20 års erfarenhet av exportförsäljning och –marknadsföring i flera olika länder.

Vår internationaliseringstjänst omfattar:

  1. Vi bedömer exportmöjligheterna för ert företags produkter och tjänster
  2. Vi hjälper er att ansöka om offentlig finansiering för att kunna inleda exporten
  3. Vi gör marknads- och konkurrensutredningar i de ifrågavarande länderna
  4. Vi utarbetar och distribuerar exportplanen
  5. Vi söker partner, värvar nya kunder och tar reda på bakgrundsinformation
  6. Vi deltar i försäljnings- och marknadsföringsarbetet och understöder försäljningsarbetet i bestämmelselandet
  7. Vi utför även annan konsultverksamhet som stöder internationaliseringen

Vi förverkligar även vid behov tillsammans med andra experter på internationalisering skräddarsydda företagsspecifika utvecklingsprojekt, samt även utvecklingsprojekt inom den offentliga förvaltningens exportutbildnings- och exportöppnings- och exportverksamhet på beställning.

PPG och dess internationella nätverk av företagsadministrativa och juridiska experter står till våra kunders förfogande. De säkrar värvning av nya kunder i nya exportländer, samt stöder er internationalisering och etablering i det nya landet genom oss, säkert och systematiskt.

Tillämpningen av PPG:s internationaliseringstjänster förutsätter inte att ditt företag är PPG:s kund inom andra sektorer. I internationaliseringsprojekt tillämpas de allmänna regler som gäller för konsultverksamhet. Alla uppdrag behandlas konfidentiellt.

Systematisk inledning:

Vi kartlägger ert företags starka sidor och möjligheter med tanke på exportverksamheten. Vi kartlägger ert företags möjligheter på de nya marknadsområdena. Vid behov deltar vi i att utveckla och anpassa er verksamhet för de nya marknaderna. Övervakning av marknaderna, kartläggning av möjligheterna och förutsägbarheten om framtidsutsikterna förbättrar ert företags ställning på det nya marknadsområdet. Vi öppnar dörrar till nya kundkontakter, vi undersöker de potentiella kundernas bakgrund, och understöder säljprocessen både själva och i och med att vi utnyttjar våra internationella partnernätverk, även genom att erbjuda företagsadministrativa och juridiska tjänster.

Internationalisering utgör inte ett hot, utan det är en chans. Kontakta oss då du överväger att ta steget ut till den internationella marknaden.

Timo Untinen, Senior Advisor
Pappila-Penkkala Group Oy / Internationaliseringstjänster
Tel.: +358 40 672 4305
timo.untinen@vismappg.fi

Lataa esite kansainvälistymisestä lähettämällä meille sähköpostiosoitteesi alla.