KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT

Visma PPG:n kansainvälistymispalvelut

PPG on avannut asiakkaittensa käyttöön uuden lisäarvopalvelun, kansainvälistymispalvelut. Kansainvälistymispalveluiden tuottamisesta vastaa Timo Untinen, yli 20:n vuoden vientimyynnin ja –markkinoinnin kokemuksella, useita eri kohdemaita koskien.

Kansainvälistymispalvelumme sisältävät:

  1. Arvioinnin yrityksenne tuotteiden ja palveluiden vientimahdollisuuksista
  2. Avustamisen julkisen rahoituksen hakemisessa viennin avaamiseksi
  3. Markkina- ja kilpailijaselvitykset kohdemaissa
  4. Vientisuunnitelman laadinnan ja jalkauttamisen
  5. Partnerihaut, uusasiakasavaukset ja taustaselvitykset
  6. Myynti- ja markkinointityöhön osallistumisen ja myyntityön tukemisen kohdemaassa
  7. Muun kansainvälistymistä tukevan konsulttitoiminnan

Toteutamme myös yhdessä muiden kansainvälistymiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa tarvittaessa räätälöityjä yrityskohtaisia, kuin myös julkisen hallinnon vientikoulutus- ja vienninavaus- ja vientitoiminnan kehityshankkeita tilauksesta.

PPG ja sen kansainvälinen taloushallinto- ja lakiasiainasiantuntijoiden verkosto on asiakkaittemme käytössä turvaamassa uusasiakasavauksia uusissa viennin kohdemaissa, sekä tukemassa kansainvälistymistänne ja etabloitumistanne kohdemaahan kauttamme, turvallisesti ja suunnitelmallisesti.

PPG:n kansainvälistymispalveluiden käyttö ei edellytä PPG:n asiakkuutta muilla toimialoilla. Kansainvälistymishankkeissa noudatetaan konsulttitoimintaa koskevia yleisiä sääntöjä. Kaikki toimeksiannot käsitellään luottamuksellisina.

Suunnitelmallisesti alkuun:

Kartoitamme yrityksenne vahvuudet ja mahdollisuudet vientitoiminnan näkökulmasta. Tunnistamme yrityksenne mahdollisuudet uusilla markkina-alueilla. Tarvittaessa osallistumme toimintanne kehittämiseen ja sopeuttamiseen kohdemarkkinoille. Markkinoiden seuranta, mahdollisuuksien tunnistaminen ja tulevaisuuden ennakointi parantavat yrityksenne asemaa uudella markkina-alueella. Avaamme ovia uusiin asiakkuuksiin, tarkistamme potentiaalisten asiakkaiden taustat, ja tuemme myyntiprosessia itse ja kansainvälisen partneriverkostomme välityksellä, myös taloushallinto- ja lakiasiainpalvelut tarjoten.

Kansainvälisyys ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Älä epäröi ottaa yhteyttä kansainvälistymistä harkitessasi.

Timo Untinen, Senior Advisor
Pappila-Penkkala Group Oy / Kansainvälistymispalvelut
Puh.: +358 40 672 4305
timo.untinen@pappila-penkkala.fi

Lataa esite kansainvälistymisestä lähettämällä meille sähköpostiosoitteesi alla.