Lakipalvelut yksityishenkilöille

Lakitoimisto yksityishenkilöille

Riita- ja muissa ongelmatilanteissa ammattilainen turvaa parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaalle. Visma PPG on kokenut ja luotettu kumppani sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Valitse lakiasiaintoimisto, jolle jokainen asiakas on ainutlaatuinen. Kokenut juridiikan ammattilaisjoukkomme palvelee sinua kautta maan. Konseptimme on lakiasioissa kattava, joten asiakkaanamme saat kaikki tarvitsemasi palvelut saman katon alta.

Lue myös:

Lakitoimisto esittely »

Lakitoimisto yrityksille »

Asunto- ja kiinteistökauppa

Asunto- ja kiinteistökauppa ovat monelle elämän suurimpia taloudellisia toimia. Toisinaan kauppa kuitenkin päättyy jonkinlaiseen riitaisuuteen. Kaupan jälkeen kohteessa saatetaan esimerkiksi havaita virhe, josta kaupantekohetkellä ei ole oltu tietoisia.

Virheen havaitsemisen jälkeen kannattaa nopeasti kääntyä lakimiehen puoleen, koska passiivisuus tai virheellinen toiminta voi johtaa oikeudenmenetyksiin. Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sovinto on usein nopein ja kustannustehokkain ratkaisukeino. Jos ratkaisua ei vapaaehtoisesti synny, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Perhe- ja perintöoikeus

Elämäntilanteen muutokset saattavat johtaa erilaisiin oikeudellista osaamista vaativiin tilanteisiin. Näihin elämäntilanteen ja perhe-elämän muutoksiin olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä varautua jo etukäteen.

Ennakoivaa suunnittelua voidaan tehdä muun muassa avioehtosopimuksella ja erilaisilla testamenteilla sekä muilla varallisuusjärjestelyillä. Etukäteissuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa omaisuuden siirtojen verokohteluun.

Avioeroihin, lasten huoltajuuteen ja perinnönjakoon liittyvät tilanteet saattavat myös riitautua. Riitatilanteissa kannattaa kääntyä nopeasti lakimiehen puoleen.

Vahingonkorvausasiat

Yksityishenkilö voi kohdata vahinkoja moninaisissa tilanteissa, jotka voivat koskea muun muassa urakkasopimuksia, kuluttajakauppaa, liikenneonnettomuuksia tai rikosasioita. Vahingonkorvausasiat ovat monesti haastavia ja asiantuntijan apu on usein tarpeellista vahingon ja syy-yhteyden selvittämiseksi sekä korvausmäärän arvioimiseksi.

Vahingonkorvausvaatimusten esittäminen on usein sidottu määräaikoihin, joiden laiminlyömisestä voi aiheutua oikeudenmenetyksiä. Asiantuntijan avulla pystyt selvittämään vahigonkorvausoikeuteen liittyvät vastuukysymykset ja asiasi hoitamisessa pystytään huomioimaan uusin oikeuskäytäntö.

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Yksityishenkilön riita-asiat koskevat yleensä asunto- ja kiinteistökauppaa, maksuvelvollisuutta, kuluttajakauppaa, työsuhdetta, urakkasopimuksia tai erityyppisiä vahinkoja. Lisäksi tyypillisiä ovat perhe- ja perintöoikeuteen sekä omaisuuden jakoon liittyvät kiistat.

Erimielisyyden esiintymisen jälkeen kannattaa nopeasti kääntyä lakimiehen puoleen. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, on asian käsittely mahdollista siirtää tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asian käsittelyssä tarvitaan osaamista sekä asian sisällöstä että prosesseista, jolloin asiantuntijan käyttäminen asiakkaan näkemykset huomioiden turvaa parhaan lopputuloksen neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä.


Haluatko kuulla lisää lakipalveluistamme?

Ota yhteyttä