Lakipalvelut yrityksille

Lakitoimisto yrityksille

Ammattitaitoinen lakimies tuntee asiakkaansa erityistarpeet ja luo ennaltaehkäisevällä asiantuntemuksellaan turvallisuutta niin yritystoiminnan kehittymiseen kuin henkilöasiakkaiden elämän suuriin päätöksiin.

Lue myös:

Lakitoimisto esittely »

Lakitoimisto yksityishenkilöille »

Sopimus- ja liikejuridiikka

Ammattimaisesti laaditut sopimukset turvaavat yrityksen liiketoimintaa ja etuja, ja ovat olennainen osa yrityksen riskienhallintaa. Yritystoimintaan ja sen suunnitteluun nivoutuu lukuisia muitakin juridisia kysymyksiä, joissa liikejuridiikan ammattilainen tukee yrityksen päivittäistä toimintaa.

Yrityksen toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja yrittäjän on hyvä olla tietoinen muutosten tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista. Sopimusten laadinta ja muut yritysjuridiikkaan liittyvät seikat on hyvä jättää asiantuntijan tehtäväksi ja käyttää yrittäjän resurssit ydinliiketoimintaan.

Työoikeus

Työelämässä vastaantulevat haasteet liittyvät useimmiten työsopimusten laatimiseen, työsuhteen päättämiseen ja näihin liittyviin menettelyihin. Työsuhdeasioihin liittyvät riskit ovat työnantajalle taloudellisesti merkittäviä, jolloin työnantajan on oltava tietoinen lainsäädännön asettamista vaatimuksista.

Työsuhdeasioihin liittyy juridisia menettelyjä ja määräaikoja, joiden laiminlyömisestä saattaa aiheutua oikeudenmenetyksiä. Asiantuntija avustaa toimintatapojen valitsemisessa, laatii tarvittavat asiakirjat sekä turvaa työnantajan aseman neuvotteluissa.

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

Huolella suunniteltu ja toteutettu yritysjärjestely voi tuottaa yritykselle ja sen omistajille huomattavaa taloudellista hyötyä. Yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja muut yritysjärjestelyt ovat laajoja ja ammattitaitoa vaativia kokonaisuuksia, joihin on hyvä valmistautua ajoissa parhaan toteuttamistavan valitsemiseksi. Panoksena tällaisessa järjestelyssä saattaa siirtyvän varallisuuden lisäksi olla yrittäjän koko elämäntyö.

Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Yrityssaneeraus on vapaaehtoinen tai tuomioistuimen määräämä menettely, jonka tarkoituksena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa oleva, mutta jatkamiskelpoinen yritystoiminta. Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyrityksen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa yrityksen velkojen maksamiseksi.

Saneeraus- ja konkurssiasioita hoitavalla juristilla tulee olla myös liiketaloudellista asiantuntemusta oikean menettelyn valitsemiseksi.

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Yrityksen riita-asiat koskevat yleensä sopimuksia, maksuvelvollisuutta, kauppaa, työsuhdetta tai erityyppisiä vahinkoja. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, on asian käsittely mahdollista siirtää tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Erimielisyyden esiintymisen jälkeen kannattaa nopeasti kääntyä lakimiehen puoleen. Asian käsittelyssä tarvitaan osaamista sekä asian sisällöstä että prosesseista, jolloin asiantuntijan käyttäminen asiakkaan näkemykset huomioiden turvaa parhaan lopputuloksen neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä.


Haluatko kuulla lisää lakipalveluistamme?

Ota yhteyttä